Tag Archive for อำเภอปาย

อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ปัจจุบัน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยว ที่ต้องการมาสำผัสธรรมชาติของเมืองเล็กๆ เมืองนี้ โดยนักท่องเที่ยวจะนิยมมากันในช่วงฤดูหนาว